"بخشنامه ها"

خلاصه ای از عملکرد دهیاری حصارقاجار علی درویش

بنام خداوند بخشنده بخشایشگر منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قرب است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذاتس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که برآید                کز عهده شکرش... 

جدول نگهبانی

ملاحضات اسامی نفرات شیفت نگهبان شب تاریخ امیر درویش ـ فرشید باباحاجی ۱/۱۰/۹۴ دو نوبت سال ۹۴ علی درویش (معصوم)ـ حسن باغ شیرین ۲/۱۰/۹۴ علی حیدری (شورا) ـ ابراهیم نجفی ۳/۱۰/۹۴ جمال الدین باباحاجی ـ حاج مهراب نجفی ۴/۱۰/۹۴ ذبیح اله فتحی ـ امیر درویش ۵/۱۰/۹۴ ابوالفضل... 

آخرین اخبار