"تیم فوتبال روستای حصارقاجار"

تقدیر از خیرین به جهت کمک تیم فوتبال اتحاد جوانان روستای حصارقاجار

بسیار خوشحالیم که کمک و حمایت خیرین در راستای ورزش روستا قرار گرفته است، و این بار جناب آقای علی باباحاجی از قزوین به تیم فوتبال اتحاد جوانان روستای حصارقاجار کمک نمودند. ضمن آرزوی سلامتی برای آقای باباحاجی ، از خداوند منان خواهان رحمت الهی به روح اموات... 

آخرین اخبار