"مقالات"

عدالت بهداشتی در کشور وجود ندارد

نماینده مردم بجنورد در مجلس با بیان اینکه در روستاها افرادی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند باید سه برابر بیمه روستایی پول پرداخت کنند، گفت: قوانین بسیاری در بخش بهداشت و درمان کشور تصویب شده، اما عدالت بهداشتی وجود ندارد.  

آخرین اخبار